• darkblurbg

De gevraagde bankafschriften kunnen ook d.m.v. uitdraaien van internet bankieren worden opgestuurd. Hier treft u de beschrijving van de vier grootste banken. Let er op dat het een volledige maand is incl. uw volledige adresgegevens. Afschriften met doorhalingen of die onleesbaar zijn worden niet geaccepteerd.

 

  Kies bestand...